OGC API Features Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater Kaderrichtlijn water

Dit document vermeldt de OGC API-conformiteitsklassen die door deze service worden geïmplementeerd.

Conformiteitsklassen: