OGC API Features Beschermde gebieden ifv winning drinkwater uit oppervlakte- en grondwater Kaderrichtlijn water

Dit document bevat alle collecties die beschikbaar zijn in de service.
Dit document is ook beschikbaar als application/x-yaml, application/json, application/cbor.
Gebruiksrecht en privacyverklaring geografische webdiensten.

  • Titel: Protected Area
  • Beschrijving: Area protected for the protection of extraction of drinking water from surface- and groundwater as defined within the Water Framework Directive (2000/60/EG).
  • Geografische begrenzing:
    • 2.525, 50.674, 5.936, 51.505.
  • Metadata: text/html text/xml
  • Schema als HTML.